• Under the Sun

  Directed by Qiu Yang
  China/Australia | 19 minutes |

 • Under the Sun

  Directed by Qiu Yang
  China/Australia | 19 minutes |

 • Under the Sun

  Directed by Qiu Yang
  China/Australia | 19 minutes |

An offscreen incident affects two families—one rich and one poor—in profoundly different ways.

film synopsis

film details

Director: Qiu Yang
Producers: Qiu Yang, Natalie Erika James
Screenwriter: Qiu Yang
Cinematographers: Tarun Hansen
Editor: Qiu Yang
Cast: Lihong Bai, Jing Cao, Weiming Gong, Zhongwei Sun, Ping Zhu
Original Language Title: Ri Guang Zhi Xia
Country: China/Australia
Language: Wu Chinese
Year: 2015
Running Time: 19 minutes
Display Format: DCP - 2D

2016 ShortFest Archive